Ouderraad

Onze school kent een uitgebreide Oudergeledingenraad (OGR). Een vertegenwoordiging van het schoolteam woont de vergaderingen bij. De Ouderraad bepaalt samen met teamvertegenwoordigers de te ondernemen activiteiten op school. De leden van de OGR proberen de betrokkenheid van de ouders bij de school te stimuleren en ze doen dit vooral door zich in te zetten bij allerlei culturele, sportieve en feestelijke activiteiten van de school.

Ouderbijdrage / ouderfonds
De OGR int de gelden voor het ouderfonds. Vanuit de ouderbijdragen worden grote culturele evenementen betaald, alsmede de kosten van activiteiten in de decembermaand (Sint/Kerst), kinderfeesten, deelname aan sportactiviteiten e.d.

Voor het schooljaar 2020/2021 gelden de volgende bedragen:
Groep 1 t/m 7
Ouderbijdrage € 25.00
Schoolreisje € 25.00
Totaal € 50.00
Groep 8
Ouderbijdrage € 25.00
Schoolkamp € 70.00
Totaal € 95.00
 
€ 25.00 per schooljaar voor de eerste 2 kinderen uit het gezin
€ 20.00 per schooljaar voor het 3e kind

Komt uw kind in de loop van het schooljaar op school dan betaalt u de volgende bedragen:
na 5 december maar voor Kerst € 20.00
na Kerst maar voor Pasen € 15.00
na Pasen betaalt u niks


De bijdrage is vrijwillig maar niet vrijblijvend
 
U kunt het geld overmaken op IBAN rekening: NL66 INGB 0005 1167 46 t.a.v. De Poolster, onder vermelding van de na(a)m(en) van uw kind en de groep.
 
Op de algemene ouderavond/jaarvergadering legt de penningmeester via een jaarrekening verantwoording af over de besteding van de gelden.

Email: o[email protected]
(Het emailadres is bedoeld als ideeënbus en is niet voor klachten ed. tegen de school gericht)

Leden:
Naam Rol Activiteit
Paul Schipper Penningmeester
Waarnemend voorziter
 
Mark Waasdorp Lid  
Merel Rentinck Lid Lentelunch, Sinterklaas
Selena Niemeijer Secretaris Sinterklaas, schoolfotograaf, sportactiviteiten
Esma Sürer Lid Versiercommissie, Kerst
Peter Zon Lid Versiercommissie
Marijn Pikee-Visser Teamlid  
Valerie Stam Lid  
Cookie instellingen