Ouderraad

Onze school kent een uitgebreide Oudergeledingenraad (OGR). Een vertegenwoordiging van het schoolteam woont de vergaderingen bij. De Ouderraad bepaalt samen met teamvertegenwoordiger de te ondernemen activiteiten op school. De leden van de OGR proberen de betrokkenheid van de ouders bij de school te stimuleren en ze doen dit vooral door zich in te zetten bij allerlei culturele, sportieve en feestelijke activiteiten van de school.

Ouderbijdrage / ouderfonds
De OGR int de gelden voor het ouderfonds. Vanuit de ouderbijdragen worden grote culturele evenementen betaald, alsmede de kosten van activiteiten in de decembermaand (Sint/Kerst), kinderfeesten, deelname aan sportactiviteiten e.d.

Voor het schooljaar 2023/2024 gelden de volgende bedragen:
Groep 1 t/m 7
Ouderbijdrage € 25.00
Schoolreisje € 25.00
Totaal € 50.00
Groep 8
Ouderbijdrage € 25.00
Schoolkamp € 70.00
Totaal € 95.00
 
Komt uw kind in de loop van het schooljaar op school dan betaalt u de volgende bedragen:

Vanaf januari betaalt u  € 15.00

Alle leerlingen doen mee aan de activieiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de  vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. 
 
U kunt het geld overmaken op IBAN rekening: NL66 INGB 0005 1167 46 t.a.v. De Poolster, onder vermelding van de na(a)m(en) van uw kind en de groep.

Email: o[email protected]
(Het emailadres is bedoeld als ideeënbus en is niet voor klachten ed. tegen de school gericht)
 
Merel Rentinck Voorzitter
Valerie Stam Secretaris
Patricia el Mansour Penningmeester
Esma Sürer Lid
Suzanne Pach Lid
Mark Waasdorp Lid
Nicole Alders Lid
Marijn Visser-Pikee Vertegenwoordiging team 
Cookie instellingen