Ons profiel

Daltonschool De Poolster is een openbare basisschool voor daltononderwijs. Wij werken vanuit de volgende kernwaarden. Hier staan we voor!
 
Een daltonschool
De Poolster is een officiële daltonschool, gecertificeerd door de Nederlandse Dalton Vereniging. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd daltonleerkracht of in opleiding en werken volgens dezelfde visie en werkwijze. De kernwaarden van het daltononderwijs zijn: Vrijheid in gebondenheid, Zelfstandigheid, Samenwerken, Reflectie en Effectiviteit.
 
Een veilige school
Onze kleinschalige school is gelegen in een rustige wijk. In het prettige, pedagogische klimaat van de school voelt uw kind zich geborgen en veilig. Door onze kindvriendelijke benadering kan uw kind optimaal tot bloei komen. De Poolster is ook een Vreedzame school: een programma dat kinderen sociaal vaardig en weerbaar maakt. Onderdeel hiervan is ook burgerschapsvorming. Kinderen leren bijvoorbeeld meepraten over wat hen aangaat in de leerlingenraad.
 
Een kleurrijke school
Op onze school is iedereen welkom. Ons motto is: samen leren in een wereld van verschil. Uw kind leert van jongs af aan dat iedereen verschillend is, op een andere manier leert, gelijkwaardig is en erbij hoort. Op onze school gaan kinderen, leerkrachten en ouders respectvol en open met elkaar om.
 
Een leerrijke school
Op onze school leren wij van en met elkaar. Dit gebeurt zowel op leerling- als op leerkrachtniveau. Uw kind wordt gestimuleerd om oplossingsgericht, kritisch en creatief te denken. Bij vragen kiest het zelf zijn of haar hulpbronnen, bijvoorbeeld de leerkracht, een leerling uit een hogere groep of het maatje aan wie het per week gekoppeld wordt. Zo is ieder kind actief in zijn of haar leerproces. Ook leren kinderen zorgdragen voor elkaar en hun omgeving.

Een uitdagende school
Bij ons op school leert uw kind al doende om te gaan met uitdagingen en tegenslagen die horen bij een leerproces. Door uitdagingen aan te gaan die net buiten je comfortzone liggen, leer je namelijk niet alleen nieuwe strategieën en vaardigheden, maar oefen je ook om deze op het juiste moment in te zetten. Tijdens het leren kan uw kind wel eens overvallen worden door 'vaste' gedachten, zoals ''Ik kan dit gewoon niet'' of ''Hier ben ik echt slecht in''. Bij ons op school leert uw kind deze gedachten te herkennen en om te zetten naar 'groei'-gedachten, zoals '' Ik kan dit nóg niet'' of ''Ik ga om hulp vragen, want samen kan ik het wel!''. Kortom uw kind leert een échte groeimindset en zelfvertrouwen te ontwikkelen. 
 
Een trotse school
Op De Poolster ontdekken kinderen hun talenten. Wij geven ze een stevige basis op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Uw kind stroomt uiteindelijk met een goedgevulde rugzak vol kennis en (sociale) vaardigheden door naar het vervolgonderwijs. Het heeft vertrouwen in zichzelf, weet wat zijn of haar kwaliteiten zijn en gaat zelfverzekerd de toekomst tegemoet. En daar zijn wij meer dan trots op!

 

Dalton, veilig, respectvol, leerrijk, uitdagend en trots – dat is De Poolster.

Cookie instellingen