Strategisch overleg leerlingenraad met bestuurder

IKC De Poolster is onderdeel van Stichting Allente, die zowel opvang als onderwijs biedt. Allente bestaat nu bijna 2 jaar, en is samengevoegd vanuit 3 organisaties. Om een goede strategie neer te zetten voor deze redelijk nieuwe stichting, wordt er onderzoek gedaan naar de behoeftes van verschillende doelgroepen (denk aan ouders, medewerkers, kinderen). In het kader daarvan ging de bestuurder ook in gesprek met de kinderen van een aantal Allente scholen en opvanglocaties. De bestuurder van Allente heeft o.a. hiervoor IKC De Poolster geselecteerd en zij is gisteren in gesprek geweest met onze bestuurder Monique Mul (College van Bestuur stichting Allente). De kinderen hebben veel ideeën gedeeld en een vervolgopdracht meegekregen: Hoe ziet het IKC van de toekomst eruit? De kinderen gaan aan de slag met deze opdracht door het houden van interviews, het maken van een vlog en een bouwopdracht met lego.
Cookie instellingen