Nieuws

Daltonschool De Kleine en Grote Beer is nu IKC De Poolster

Daltonschool De Kleine en Grote Beer bestaat in 2021 vijftig jaar. Dat is al een hele tijd met mooie herinneringen. Maar we willen niet alleen terugkijken, we kijken ook vooruit. De Kleine en Grote Beer krijgt een BSO Na de zomervakantie gaan we starten met een Buitenschoolse opvang (BSO). Uw kind kan voor en na schooltijd daar terecht en blijft in de vertrouwde en veilige omgeving van school. De opvang wordt aangeboden door Allente opvang en dat is een mooie toegevoegde waarde in het aanbod voor u als ouder. Met de komst van een BSO maken we een mooie beweging naar een zogenaamd Integraal Kindcentrum (IKC). In dit IKC worden onderwijs, peuteropvang en BSO samengevoegd op één fysieke locatie; bedoeld voor kinderen van 2-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Daltonschool De Kleine en Grote Beer wordt IKC De Poolster Door de vernieuwing van onze locatie naar een IKC maken we een frisse start en hebben we ouders, kinderen, medewerkers en buurtbewoners gevraagd om mee te denken in een nieuwe naam. Een projectgroep heeft alle ingezonden namen beoordeeld en een voorselectie gemaakt. Tijdens een online-bijeenkomst heeft de selectiecommissie bestaande uit 3 leerlingen (groep 4/5, 5/6 en 7/8), 3 ouders (ouderraad, medezeggenschapsraad en peuteropvang) en 4 medewerkers (3 medewerkers onderwijs, 1 medewerker opvang) gestemd op de nieuwe naam voor het IKC. We kijken trots terug op dit proces waarbij vanuit alle geledingen grote betrokkenheid was en meegedacht werd. De nieuwe naam wordt gebruikt na de zomervakantie. Betekenis Poolster Een Poolster is een ster die zich in een van de hemelpolen bevindt. De Poolster beweegt vrijwel niet, zodat deze altijd op dezelfde plaats aan de hemel te vinden is. ’s Nachts is de Poolster een betrouwbare aanwijzer van het noorden. Als je de Poolster weet te vinden, dan weet je ook waar het noorden, oosten, zuiden en westen zijn. De Poolster is de voorste ster van het pannetje van de Kleine Beer. De Kleine Beer kun je vinden door vanaf de buitenste sterren van het pannetje van de Grote Beer een lijn te trekken. Verleng deze lijn vijf keer en je komt bij de Poolster uit. Zo kun je dus de Poolster vinden en dus ook het noorden. Gebruik desnoods een sterrenkaart om de Grote Beer te vinden.

Cookie instellingen