Leerlingenraad

Vanuit de democratische grondhouding van het daltononderwijs heeft onze school een leerlingenraad. Deze leerlingen worden uit de groepen 5 t/m 8, door medeleerlingen, gekozen. Ongeveer één keer per maand komt de leerlingenraad bijeen samen met de directeur. In de leerlingenraad zitten in totaal 8 leerlingen, twee uit ieder leerjaar van groep 5 t/m 8. De leerlingen bepalen samen met de directeur de inhoud van de vergaderingen en zorgen met elkaar voor de verspreiding van afspraken e.d. naar de rest van de school. De kinderen leren hier op democratische wijze mee te denken om van hun school een fijne leer-/werkplek te maken. 
Cookie instellingen