Kinderraad

Vanuit de democratische grondhouding van het daltononderwijs heeft ons IKC een kinderraad. Deze kinderen worden uit de groepen 5 t/m 8, door medeleerlingen, gekozen. Ongeveer één keer per maand komt de kinderraad bijeen samen met de directeur. In de kinderraad zitten in totaal 8 leerlingen, twee uit ieder leerjaar van groep 5 t/m 8. De kinderen bepalen samen met de directeur de inhoud van de vergaderingen en zorgen met elkaar voor de verspreiding van afspraken e.d. naar de rest van het IKC. De kinderen leren hier op democratische wijze mee te denken om van hun IKC een fijne leer- en ontwikkelplek te maken. 
Cookie instellingen