Dit is onze school

Integraal kindcentrum (IKC) 
IKC De Poolster heeft met ingang van 2021-2022 een doorstart gemaakt onder deze nieuwe naam. In ons integraal kindcentrum zijn openbaar daltononderwijs, peuteropvang en BSO samengevoegd op één fysieke locatie en bieden wij een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar. In het IKC is ruimte om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Wij werken vanuit de volgende kernwaarden. Hier staan we voor!
 
Een daltonkindcentrum
De Poolster is een officiële daltonschool, gecertificeerd door de Nederlandse Dalton Vereniging. De medewerkers werken volgens dezelfde visie en werkwijze. We hebben de visitatie aangevraagd om gecertficeerd te worden als daltonkindcentrum in juni 2024. De kernwaarden van de daltonvisie zijn: Vrijheid en verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid, Samenwerken, Reflectie en Effectiviteit.
 
Een veilig IKC
Ons kleinschalige IKC is gelegen in een rustige wijk. In het prettige, pedagogische klimaat van het IKC voelt uw kind zich geborgen en veilig. Door onze kindvriendelijke benadering kan uw kind optimaal tot bloei komen. We werken volgens de uitgangspunten van de Vreedzame school: een programma dat kinderen sociaal vaardig en weerbaar maakt. Onderdeel hiervan is ook burgerschapsvorming. Kinderen leren bijvoorbeeld meepraten over wat hen aangaat in de kinderraad.
 
Een kleurrijk IKC
Op ons IKC is iedereen welkom. Ons motto is: samen leren in een wereld van verschil. Uw kind leert van jongs af aan dat iedereen verschillend is, op een andere manier leert, gelijkwaardig is en erbij hoort. Binnen ons IKC gaan kinderen, professionals en ouders respectvol en open met elkaar om.
 
Een leerrijk IKC
Op IKC De Poolster leren wij van en met elkaar. Dit gebeurt zowel op kind- als op medewerkerniveau. Uw kind wordt gestimuleerd om oplossingsgericht, kritisch en creatief te denken. Bij vragen kiest het zelf zijn of haar hulpbronnen, bijvoorbeeld de medewerker, een kind uit een hogere groep of het maatje aan wie het per week gekoppeld wordt. Zo is ieder kind actief in zijn of haar leerproces. Ook leren kinderen zorgdragen voor elkaar en hun omgeving.

Een uitdagend IKC
Bij ons op het IKC leert uw kind al doende om te gaan met uitdagingen en tegenslagen die horen bij een leerproces. Door uitdagingen aan te gaan die net buiten je comfortzone liggen, leer je namelijk niet alleen nieuwe strategieën en vaardigheden, maar oefen je ook om deze op het juiste moment in te zetten. Tijdens het leren kan uw kind wel eens overvallen worden door 'vaste' gedachten, zoals ''Ik kan dit gewoon niet'' of ''Hier ben ik echt slecht in''. Bij ons op IKC De Poolster leert uw kind deze gedachten te herkennen en om te zetten naar 'groei'-gedachten, zoals '' Ik kan dit nóg niet'' of ''Ik ga om hulp vragen, want samen kan ik het wel!''. Kortom uw kind leert een échte groeimindset en zelfvertrouwen te ontwikkelen. 
 
Een trots IKC
Op De Poolster ontdekken kinderen hun talenten. Wij geven ze een stevige basis op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Uw kind stroomt uiteindelijk met een goedgevulde rugzak vol kennis en (sociale) vaardigheden door naar het vervolgonderwijs. Het heeft vertrouwen in zichzelf, weet wat zijn of haar kwaliteiten zijn en gaat zelfverzekerd de toekomst tegemoet. En daar zijn wij meer dan trots op!

 

Dalton, veilig, respectvol, leerrijk, uitdagend en trots – dat is De Poolster.

Cookie instellingen