Daar voel je je thuis!

Uw kind voorbereiden op een fijne plek in de maatschappij, dat gebeurt op IKC De Poolster onder meer zo:

Werken volgens Dalton
De daltonkernwaarden komen op deze manier tot uiting in ons IKC:

- Vrijheid en verantwoordelijkheid: Onze kinderen leren hun eigen keuzes maken en daarbij (verantwoorde) risico's te nemen. Hun nieuwsgierigheid blijft geprikkeld en ze beleven meer plezier aan het onderwijs. Ze ontwikkelen een actieve leerhouding en zijn eigenaar van hun leerproces. Ze kunnen hun talenten volop ontwikkelen.

Zelfstandigheid: Onze kinderen leren steeds meer zelfstandig te zijn en werken. Zij werken taak- en doelgericht, met behulp van een eigen 'taakbrief', dag- en weekplanborden, lespictogrammen en op samenwerk- of stiltewerkplekken. Ze krijgen gaandeweg inzicht in het leerproces. 

- Samenwerken: Onze kinderen spelen, werken en leren met elkaar. Ze helpen elkaar als iets niet lukt, informeren elkaar en bedenken samen oplossingen. Ze ontdekken elkaars kwaliteiten en ervaren de meeropbrengst van samenwerken. 

Reflectie: Onze kinderen leren nadenken over hun werk: waar zit ik nu in mijn leerproces, heb ik hulp nodig of kan ik het alleen, is het handig dat ik dit samen met iemand ga doen, etc. Na het maken van elke taak geven ze aan of ze hun doel wel of niet behaald hebben. Ook geven ze elkaar tips en tops om vaardiger te worden. Resultaten krijgen geregeld een plekje in onze talentenkast!

Effectiviteit: Dalton zetten wij in als een maatregel om effectiever te werken. We gebruiken het om het ontwikkelen en leren doelmatiger te maken. Onze daltonwerkwijze is gericht om een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Als IKC streven we ernaar om onze kinderen zoveel mogelijk op maat te bedienen. Effectiviteit en efficiency vooronderstellen duidelijkheid over de (onderwijs)opbrengsten. Vanuit visie heeft het onderwijs een brede functie en zien wij een grote mate van effectiviteit wanneer de domeinen kwalificatie, subjectivicatie en socialisatie evenredig worden ingezet binnen ons IKC. 

   

Vreedzame school
Op IKC De Poolster werken we voglend de uitgangspunten van De Vreedzame School. Dit is een programma om te werken aan sociale vaardigheden en democratisch burgerschap. Al onze medewerkers werken volgens dezelfde pedagogische visie en maken gebruik van ondersteunend materiaal als petjes, posters en werkmappen. De groep en het IKC worden beschouwd als ‘oefenplaats voor de maatschappij’. Hierin mogen kinderen zich gehoord en gezien voelen, en leren ze om samen beslissingen te nemen. Kinderen voelen zich hierdoor verantwoordelijk voor zichzelf en elkaar. Ze houden zich beter aan afspraken, hebben minder conflicten en kunnen problemen beter verwoorden en oplossen. 
 

 
Cookie instellingen