Daar voel je je thuis!

Uw kind voorbereiden op een fijne plek in de maatschappij, dat gebeurt op Daltonschool De Poolster onder meer zo:

Werken volgens Dalton
De daltonkernwaarden komen op deze manier tot uiting in ons onderwijs:

Vrijheid in gebondenheid: Onze kinderen leren hun eigen keuzes maken en daarbij (verantwoorde) risico’s te nemen. Hun nieuwsgierigheid blijft geprikkeld en ze beleven meer plezier aan het onderwijs. Ze ontwikkelen een actieve leerhouding en zijn eigenaar van hun leerproces. Ze kunnen hun talenten volop ontwikkelen.

Zelfstandigheid: Onze kinderen leren steeds meer zelfstandig te werken. Zij werken taak- en doelgericht, met hulp van een eigen ‘taakbrief’, dag- en weekplanborden, lespictogrammen en op samenwerk- of stiltewerkplekken. Ze krijgen gaandeweg inzicht in het leerproces.

Samenwerken: Onze kinderen werken en leren met elkaar. Ze helpen elkaar als iets niet lukt, informeren elkaar en bedenken samen oplossingen. Ze ontdekken elkaars kwaliteiten en ervaren de meeropbrengst van samenwerken.

Reflectie: Onze kinderen leren nadenken over hun werk. Na het maken van elke taak geven ze aan of ze hun doel wel of niet behaald hebben en waar ze staan in hun leerproces. Ook geven ze elkaar tips en tops om vaardiger te worden. Resultaten krijgen geregeld een plekje in onze talentenkast!

Effectiviteit: Onze kinderen leren van jongs af aan te werken met doelen voor zichzelf en de groep. Ze krijgen het besef hoe lang een taak duurt. Door het zelfstandig werken blijft er meer tijd over voor gerichte instructie op maat.

Vreedzame school
De Vreedzame School is een programma om te werken aan sociale vaardigheden en democratisch burgerschap. Al onze medewerkers werken volgens dezelfde pedagogische visie en maken gebruik van ondersteunend lesmateriaal als petjes, posters en werkmappen. De klas en de school worden beschouwd als ‘oefenplaats voor de maatschappij’. Hierin mogen kinderen zich gehoord en gezien voelen, en leren ze om samen beslissingen te nemen. Kinderen voelen zich hierdoor verantwoordelijk voor zichzelf en elkaar. Ze houden zich beter aan afspraken, hebben minder conflicten en kunnen problemen beter verwoorden en oplossen. Op De Poolster zijn ‘mediatoren’ aangesteld: kinderen die opgeleid zijn om te helpen bij problemen.

Brede school
Op onze school is een continurooster volgens het gelijke dagenmodel van 8.30 tot 14.00 uur. De kinderen eten met elkaar op school onder leiding van een leerkracht en hebben tijd om lekker buiten te spelen. Er is een inpandige peutergroep van Allente Opvang, waar kinderen vanaf twee jaar terecht kunnen. Opvang en onderwijs werken zo veel mogelijk samen volgens een gemeenschappelijke (dalton)visie.  
Cookie instellingen